8300 : ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΕΣ ΠΑΓΙΕΤΕΣ (ΣΚΑΛΙΕΤΕΣ)

Σακούλα 5 κιλών

No:8300

Σακούλα 5 κιλών

(4 σακούλες (20kg) / κιβώτιο)

8401 : ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΕΣ ΠΑΓΙΕΤΕΣ (ΣΚΑΛΙΕΤΕΣ) ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Σακούλα 5 κιλών

No:8401

Σακούλα 5 κιλών

(4 σακούλες (20kg) / κιβώτιο)

8200 : ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ

Σακούλα 5 κιλών

No:8200

Σακούλα 5 κιλών

(4 σακούλες (20kg) / κιβώτιο)

8400 : ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Σακούλα 5 κιλών

No:8400

Σακούλα 5 κιλών

(4 σακούλες (20kg) / κιβώτιο)

8100 : ΤΡΟΥΦΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΤΙΛΠΝΗ

Σακούλα 5 κιλών

No:8100

Σακούλα 5 κιλών

(4 σακούλες (20kg) / κιβώτιο)