2333 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΑ BITTER

Κουτί 3 κιλών

No:2333

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Bitter με γέμιση Κρέμα Καραμέλα

2121 : CROZET BITTER

Κουτί 3 κιλών

No:2121

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Bitter με Δημητριακά

1121 : CROZET ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Κουτί 3 κιλών

No:1121

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με Δημητριακά

2302 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ BITTER

Κουτί 3 κιλών

No:2302

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Bitter με γέμιση Πραλίνα Φουντουκιού

1331 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Κουτί 3 κιλών

No:1331

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με γέμιση Κρέμα Πορτοκάλι

1332 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙ

Κουτί 3 κιλών

No:1332

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με γέμιση Κρέμα Κεράσι

1304 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΦΡΑΟΥΛΑ

Κουτί 3 κιλών

No:1304

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με γέμιση Κρέμα Φράουλα

1303 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Κουτί 3 κιλών

No:1303

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με γέμιση Πραλίνα Αμυγδάλου

1302 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Κουτί 3 κιλών

No:1302

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με γέμιση Πραλίνα Φουντουκιού

1301 : ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΑΝΘΟΓΑΛΑ

Κουτί 3 κιλών

No:1301

Κουτί 3 κιλών

Σοκολατάκια Γάλακτος με γέμιση Κρέμα Ανθόγαλα